> Veslački portal

> Hrvatski veslački savez


Redovna sjednica Vijeća klubova HVS-a - koja će se održati putem elektroničkih sredstava komunikacije,
izjašnjavanjem članova Vijeća putem e-maila u danom roku
od 27. prosinca 2022. do 29. prosinca 2022. godine do 14,00 sati

 

-        Poziv za Redovnu sjednicu Vijeća klubova

-        Objašnjenje po točkama dnevnog reda

-        Glasački listić

-        Zapisnik sa Sjednice od 2. srpnja 2022.

-        Popis HVS članica s pravom glasa

-        Prijedlog Plana i programa rada HVS-a za 2023. godinu

-        Prijedlog Financijskog plana HVS-a za 2023. godinu

-        Dodatak financijskom planu