> Veslački portal

> Hrvatski veslački savez


IMPRESUM

www.veslanje.hr

Hrvatski veslački savez: službena stranica | Croatian rowing federation: the official website

Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb

Telefon/telefax: +385 1 30 12 350

e-mail: hvs@inet.hr

 

Uredništvo

Administrator: Petar Milin; e-mail: petar.milin@gmail.com

Datum objavljivanja: 02. siječnja 2013.