> Veslački portal

> Hrvatski veslački savezKontakt

Hrvatski veslački savez |
Croatian rowing federation

Trg Krešimira Ćosića 11,
10000 Zagreb

Telefon/telefax:
+385 1 30 12 350 

E-mail: hvs@inet.hrO NAMA

HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ
CROATIAN ROWING FEDERATION

POSLOVNA ISKAZNICA:

Sjedište: 10000 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11
Tel.:   01/3012 350, Fax:   01/557 6650
www.veslanje.hr      
e-mail: hvs@inet.hr

OIB:11647458067 IBAN: HR5023600001101479381

Osnovan 4. studenoga 1939. godine u Zagrebu, a pod današnjim nazivom djeluje od 23. ožujka 1993. godine.
Član Federation Internationale des Societe d Aviron (FISA) – Međunarodna veslačka federacija od 17. siječnja 1992. godine.

Predsjednik: Branimir Bašić

Glavni tajnik: Zdravko Gajšak
Tajnica: Sandra Ježić

Izvršni odbor

Vijeće klubova:

Dražen Crnogaća, predsjednik

i predstavnici svih članova koji se posebno određuju za svaki saziv

USTROJ HRVATSKOG VESLAČKOG SAVEZA

Vijeće klubova

Vijeće klubova najviše je tijelo upravljanja Savezom. Vijeće čine zastupnici članova Saveza, i to po jedan zastupnik svakog člana Saveza. Mandat zastupnika traje četiri godine s tim da svaki član Vijeća može promijeniti svog zastupnika u Vijeću za trajanja mandata. Vijeće saziva i njegovim radom rukovodi predsjednikVijeća klubova. Predsjednik Vijeća klubova bira se iz sastava zastupnika Vijeća na mandat od 4 godine.

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršno upravno tijelo Saveza koje između zasjedanja Vijeća upravlja poslovima Saveza. Članove Izvršnog odbora imenuje Vijeće na prijedlog predsjednika Saveza. Članovi Izvršnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani. Predsjednik Saveza član je Izvršnog odbora po položaju. Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Saveza.

Povjerenstva

Za izvršavanje određenih aktivnost Saveza imenovana su povjerenstva Saveza. Povjerenstva svoj rad obavljaju u skladu s planom i programom koji podnose Izvršnom odboru Saveza.

>>> Povjerenstva HVS-a

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Saveza. Članove Nadzornog odbora imenuje Vijeće. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Vijeću i podnosi mu redovita izvješća. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

E - magazin


UŽIVO S JARUNSKOG JEZERA

© 2006-2023. Sva prava pridržana - Hrvatski veslački savez | O nama e-mail za korisnike | Pravo na pristup informacijama |