> Veslački portal

> Hrvatski veslački savez


Licencni sudački seminar i polaganje ispita za veslačkog suca, Zagreb, 27. i 28. travnja 2018 godine

Za vrijeme održavanja Državnog prvenstva za seniore, u Zagrebu, 27. i 28. travnja ove godine, Sudačko povjerenstvo HVS-a organizirat će sudački ispit i licencni sudački seminar, kako slijedi:

> sudački ispit, u petak, 27. travnja o. g., s početkom u 18,00 sati

> licencni sudački seminar, u subotu, 28. travnja o. g., s početkom pola sata nakon zadnje utrke (prema raspisu predviđena u 12,15 sati). 

Prijave molimo dostavite na mail adresu Sudačkog povjerenstva (sudackopovjerenstvohvs@gmail.com).


Zainteresirane za polaganje sudačkog ispita molimo u prijavi navedu sljedeće podatke: ime i prezime, mjesto stanovanja, godište, kontakt podaci (mail, mobitel), klub. 


Ispit za veslačkog suca sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela ispita:

a) teorijski dio ispita obuhvaća poznavanje Statuta HVS-a, Pravila o veslačkim natjecanjima i provedbena pravila, Stegovnog pravilnika, Pravilnika sudaca HVS-a i Pravilnika o registraciji veslača. Navedeno se provjerava pisanim putem (test od maksimalno 60 pitanja, piše se 60 minuta. Smatra se da je teorijski dio ispita uspješno položio kandidat koji riješi 75% i više teorijskog dijela ispita.

Praktičnom dijelu ispita mogu pristupiti jedino kandidati koji su uspješno položili teorijski dio ispita.

b) praktični dio ispita sastoji se od provjere znanja kandidata o ponašanju i odlučivanju u različitim situacijama simuliranim na maketi veslačke staze sa modelima veslačkih čamaca i sudačkih katamarana te provjere znanja o svim uobičajenim sudačkim dužnostima uz korištenje pravilima predviđene opreme, u svim fazama regate; ukoliko situacija dozvoljava, praktični dio ispita sastoji se i od suđenja na natjecanju, u pratnji članova Ispitne komisije.

Uspješnim polaganjem ispita polaznici stječu sudačko zvanje SUDAC PRIPRAVNIK, licencu za dvije godine i mogu se uključiti u sudačku organizaciju sa svim pravima i obvezama na način predviđen propisima HVS-a.


Prijave za pristupanje ispitu zaprimamo do 20. travnja 2018. godine.


Srdačan pozdrav!

Sudačko povjerenstvo HVS-a