> Veslački portal

> Hrvatski veslački savez


Upis učenika - sportaša u razredne odjele za sportaše

 

Poštovana/i,   

ovim putem želimo vas izvijestiti kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. („Narodne novine“, broj: 57/22): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_820.html .

Vezano uz upis učenika - sportaša u razredne odjele za sportaše u točki XIII. Odluke propisan je postupak prijave učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnom i jesenskome upisnom roku. Naknadno ćemo vam dostaviti nerangirane liste kandidata, vaših sportaša u svrhu izrade rang - liste, sukladno zadanom roku iz Odluke o upisu.   

Nadalje, napominjemo kako članak 14. stavak 4. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“: broj: 46/15; 39/22) propisuje da nacionalni sportski savezi provode rangiranje kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Ministarstvu. 

Bitno je napomenuti kako nije moguće učenicima ne dodijeliti sportske bodove jer se u tom slučaju neće moći upisati u razredne odjele za sportaše, kao niti dodijeliti svima isti broj bodova jer se time u nepovoljan položaj stavljaju svi ostali učenici sportaši. 

U privitku vam dostavljamo Upute te Obrazac kriterija sportske uspješnosti, a za sva moguća pojašnjenja slobodno nam se obratite na skolski-sport@mints.hr odnosno putem tel. broj: 01/604 2959 ili 01/ 604 2981. 

 

> Upute za saveze

> Obrazac kriterija sportske uspjesnosti

 

> Upis učenika u razredne odjele za sportaše - konačna rang lista

> Upis učenika u razredne odjele za sportaše - preliminarna rang lista