> Veslački portal

> Hrvatski veslački savez



Kontakt

Hrvatski veslački savez |
Croatian rowing federation

Trg Krešimira Ćosića 11,
10000 Zagreb

Telefon/telefax:
+385 1 30 12 350 

E-mail: hvs@inet.hr

 





PREDSTAVLJANJE KLUBOVA HVS-a

Veslački klub ARUPINUM - Rovinj

Club di Canottaggio Arupinum - Rovigno

Povijest

Osnivanje kluba seže u daleku povijest, odnosno veže se za 1907. godinu, kada je prema podacima Državnog arhiva u Trstu (Budicin, M., 2008, prema AST fond 1284, 7 – e, 1908.) osnovan nautički klub Arupinum (Club nautico Arupinum). Prema istome izvoru iznose se dva datuma, 07.lipnja kada se pretpostavlja da je predložen Statut,  te 17.rujna vjerojatno odobren. Prva Skupština društva održala se 07.svibnja 1908. To doba svjedoči i činjenica da je grad Beč preuzeo vlasništvo nad morskim sanatorijem. Na temelju do sada raspoložive dokumentacije, prvo pojavljivanje rovinjskog čamca pojavljuje se u rujnu 1910. Tada je održana Koparska regata, zamijenivši onu međunarodnu u Trstu,a održala se povodom Istarske pokrajinske izložbe (Budicin, M., 2008; P.28; prema A. Zanetti, n.d.) Nakon 24.svibnja 1915., uključivanjem Italije u I. Svjetski rat, objavom rata Austro – Ugarskoj prema naputku Komande pulske utvrde Južni dio Istre i Grada Rovinja je ispražnjen, te su u naredne tri godine sve sportske aktivnosti na tom području ugašene, što je uključivalo i veslanje.

Nakon završetka rata stabilizacijom i normalizacijom društvenog života, koji se odnosio na kazališne predstave i sportske aktivnosti V. K. Arupinum bilježi brojne rezultate. Od toga su u početku dominirali čamci „jole“, dok su prvi uspjesi u čamcima s izbočnicima (outriggerima) zabilježeni krajem 1920. –ih (prema Budicin, M., 2008.). regate koje su tada bile značajne su Kopar, Trst, Portorož. Za vrijeme II. Svjetskog rata aktivnosti kluba po drugi put u povijesti bile su obustavljene.

Okončanjem ratnih okolnosti sportski život se polako vraćao u Grad Rovinj. 20. srpnja 1954. je datum ponovnog osnivanja veslačkog Društva Arupinum (Budicin, M., 2008., prema Zapisnik sjednice). Uz to „treba napomenuti da je Arupinum jedino istarsko veslačko društvo koje nije promijenilo sjedište. Smjena generacija i pristup mnogih mladih članova klubu omogućio je brz oporavak nakon ratnih zbivanja. 1955. godine veslački klub iz političkih razloga mijenja ime u Veslački klub Lim. 1960-te i 70-te godine bile su može se reći Zlatne godine Arupinuma. Današnja manifestacija Rovinjska noći po prvi puta je tako organizirana u kolovozu 1961., u čast iznimnih klupskih rezultata, a manifestacija je bila organizirana u smislu Noćne regate. Klub je bilježio brojne uspjehe na državnim natjecanjima (prvenstvima Jugoslavije), kao i na međunarodnim natjecanjima. Isti su značajni za muško i žensko veslanje. 1971. Rovinju je dodijeljena organizacija Prvenstva Hrvatske, u Limskom Kanalu. „Po prvi put u Hrvatskoj takmičenja su održana na regatnom polju po modelu <<Albano>>, uvedenom na Olimpijskim igrama u Rimu (Budicin, M., 2008., P.97). Tipologija treninga napretkom znanosti se izmijenila, no Arupinum u praćenju istoga nije ni malo zaostajao. Naprotiv, nizao je brojne republičke i savezne naslove, sli i rezultate na međunarodnim natjecanjima. Od toga imena veslača i veslačica, kao i trenera su brojna. Lidija Martinčić (Sponza), Ivetta Volčić Žufić, D. Curto, G. Martinčić, S. Kukulj, M.Degobbis, S. Poropat, E. Matošević, samo su neka od imena koja se posebice ističu, ne samo u rezultatima već i angažmanu za opstanak kluba, u te su upravo zahvaljujući njima današnje generacije kluba zahvalne za zlatnu povijest. U 80-tim godinama klub je samo nastavio „boom“ rezultata, koje je nizao. Također, 1982. bila je godina koja je obilježila jačanje kluba u smislu dobivanja prostorije i hangara na prostorima bivše željezničke stanica, na kojima djeluje i dan danas. U novijoj se povijesti, nakon okončanja „Domovinskog rata“ klub suočava s nimalo ohrabrujućom situacijom za sport. Međutim, unatoč tome, klub uspijeva održati redovnu aktivnost. Temeljem iste „doveslao“ je i do prvih uspjeha od osamostaljenja Republike Hrvatske na lokalnim, državnim ali i međunarodnim natjecanjima. Od značajnijih uspjeha u novijoj povijesti Arupinuma treba istaknuti brončanu medalju Igora Božića na Svjetskom juniorskom prvenstvu i nastup veslača Antonija Babića na Mediteranskim Igrama.

Klub danas

Današnji Veslački klub Arupinum djeluje kao dobrovoljna, nestranačka i neprofitna udruga u oblasti športa. Temeljni ciljevi kluba su:

  • Razvitak i promidžba veslačkog sporta na području grada Rovinja i šire,
  • Populariziranje veslačkog sporta, posebice kod djece i mladeži,
  • Postizanje što boljih vrhunskih rezultata,
  • Okupljanje članstva svih uzrasta radi sportsko rekreacijskih aktivnosti građana s ciljem,
  • Očuvanja i unapređenja zdravlja, osmišljenog korištenja odmora i slobodnog vremena,
  • Obučavanje i stručno usavršavanje kadrova,
  • Postizanje što boljih psihofizičkih sposobnosti članova Kluba,
  • Odgoj djece i mladeži u sportskom duhu, te
  • Unapređenje materijalne osnove Kluba.

Rad Kluba je javan, te trenutno u ovoj godini posjeduje oko 40-ak redovnih članova, uključujući pri tome Školu veslanja i veterane.

Strateški (dugoročni) ciljevi i kratkoročni ciljevi

Trenutno Klub nastoji poboljšati rezultate i ulaže u povećanje efikasnosti trenažnog procesa, koji bi trebao doprinijeti daljnjim rezultatima na međunarodnim natjecanjima, Kupu, kao i Državnom prvenstvu. Na dalje, Klub nastoji uz redovne aktivnosti promovirati veslanje u svakom pogledu.  U skladu s time planira se daljnja organizacija manifestacija u vidu veslačkih regata, od čega će Regatta Coastal Rowinga biti jedna od sljedećih. Unatoč planiranju održavanja veslačke regate u Limskom Kanalu, zbog nepovoljnih ekonomskih okolnosti za Klub, koji je kao i ostale udruge suočen sa financijskom krizom, ali i društvenim promjenama koje ista izaziva, posljednje dvije godine organizacija te regate je izostala. Ipak, klub intenzivno radi na uspostavljanju Limskog Kanala kao veslačkog centra, koji bi trebao doći do izražaja, posebice u zimskom periodu. Samim time, suradnja sa lokalnim zajednicama, županijama ali i školskim ustanovama neminovna je. Na dalje, u smislu razvoja veslačkog sporta u širem okruženju, Klub trenutno upravo odigrava važnu ulogu u povratku veslačkog sporta u gradu Poreču. Dugoročno se planiraju investicije u obnovu zgrade uprave, koja bi trebala biti proširena u kontekst društvene prostorije veslačkog sporta.

www.arupinum.hr

U Rovinju, 19.04.2013.
Članak uredio:
Zdravko Rajko
Tajnik kluba

Veslački klub: ARUPINUM
Adresa: Kolodvorsko šetalište, 52210 Rovinj
Trenutni broj članova: 40

 

Podijeli na Facebook