Svjetsko prvenstvo seniora - Sarasota, 2017.

SONY DSC-HX200V 4.8-144.0 mm f/2.8-5.6
SONY DSC-HX200V 4.8-144.0 mm f/2.8-5.6