> Veslački portal

> Hrvatski veslački savez


Prijave za potporu očuvanja radnih mjesta

Temeljem Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19), danas, u ponedjeljak, 20. travnja 2020. godine u 10 sati otvorene su prijave za potpore.

 

Potpora će se moći ostvariti za mjesec ožujak, travanj i svibanj za radnike koji su zaposleni kao trener, voditelj, insturktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje.

Potporu mogu zatražiti pravne osobe iz sustava športa i to športski klub - udruga za natjecanje ili športsko dioničko društvo (š.d.d.) kao poslodavac uz uvjet da je član nacionalnog športskog saveza (izravno ili neizravno putem članstva u športskim savezima na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S-a) koji sudjeluje u redovnom sustavu natjecanja, zatim športskom savezu športskoj zajednici na razini JLP(R)S-a kao poslodavcima.

 

Prijave za potporu ovdje https://sdus.gov.hr/vijesti/prijave-za-potporu-ocuvanja-radnih-mjesta/1255