> Veslački portal

> Hrvatski veslački savez


POZIV NA VIJEĆE KLUBOVA HRVATSKOG VESLAČKOG SAVEZA, 17.12.2018.

Elektronička sjednica će se održati na način da Glavni tajnik HVS-a punopravnim članovima Vijeća radi njihova izjašnjavanja dostavlja se ovaj Poziv s prilozima i kratkim objašnjenjem za svaku točku predloženog Dnevnog reda, te glasački listić. Po točkama dnevnog reda članovi će se izjasniti putem e-maila, ili na drugi način koji osigurava zapis o pravoj volji člana po svakoj točki Dnevnog reda npr. rukopisnim zaokruživanjem ZA – PROTIV – SUZDRŽAN, te skeniranjem i dostavom na mail adresu HVS-a tako označenog glasačkog listića,  ili osobnom dostavom ispunjenog listića, ili dostavom listića kao preporučene poštanske pošiljke, ili na drugi odgovarajući način. 


Sukladno članku 25. stavak 4. Poslovnika o radu Vijeća klubova HVS-a rok za očitovanje o predloženom Dnevnom redu, odnosno svakoj o njegovih predloženih točaka počinje teći dana 17. prosinca 2018. godine u 14,00 sati, a završava dana 20. prosinca 2018. godine u 14,00 sati.

 

 

> Poziv

> Dopis uz Poziv na Vijeće klubova

> Glasački listić

> Ad.2 Zapisnik VK 20180427 Zagreb

> Ad.3 Plan i program rada

> Ad.4 Financijski plan

> Ad.4.1 Dodatak Financijskom planu

> Ad.5 Izmjene i dopune Statuta

> Ad.6 Izmjene i dopune pravilnika

> Članovi HVS - Vijeće klubova